Μετα-ανάλυση επιδημιολογικών ερευνών
με πρακτική εφαρμογή σε Η/Υ

 • Ημερομηνία: 21-23/6/2019
 • Τόπος: Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διάρκεια: Εντατικό Σεμινάριο 15 ωρών
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Εγγραφείτε τώρα
H πληθώρα των επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνών καθιστά επιτακτική την εφαρμογή συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων για την καλύτερη κατανόηση και συνολική θεώρηση των ευρημάτων. Εξάλλου, οι δημοσιεύσεις μετα-αναλύσεων σε όλους τους τομείς των βιο-ιατρικών επιστημών αυξάνονται ραγδαία.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης, την εφαρμογή σε Η/Υ με χρήση στατιστικού πακέτου και τέλος την παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου ο συμμετέχων θα μπορεί να συντάξει ένα πρωτόκολλο συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης, να εφαρμόσει τη μεθοδολογία με άρτιο τρόπο και να αξιολογήσει δημοσιεύσεις ή εκθέσεις που περιέχουν αποτελέσματα μετα-ανάλυσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, υποψήφιους διδάκτορες ιατρικής και σε άλλους επιστήμονες του χώρου της υγείας που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησης της μετα-ανάλυσης, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να την εφαρμόζουν, να ερμηνεύουν σφαιρικά τα αποτελέσματα τους και να τα παρουσιάζουν με πλήρη και ξεκάθαρο τρόπο. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις στατιστικής. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν φορητό Η/Υ ώστε να το χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Παρασκευή 21/6/2019

 • 17:00 - 17:10 Χαιρετισμός Κ. Κατσουγιάννη
 • 17:10 - 18:00 Εισαγωγή: Η σημασία της μετα-ανάλυσης Κ. Κατσουγιάννη
 • 18:00 - 18:45 Διαμόρφωση πρωτοκόλλου, βιβλιογραφική αναζήτηση Ε. Σαμόλη
 • 18:45 - 19:00 Διάλειμμα καφέ
 • 19:00 - 20:00 Διαμόρφωση πρωτοκόλλου, βιβλιογραφική αναζήτηση Ε. Σαμόλη
 • 20:00 - 21:00 Πρακτική εξάσκηση: αναζήτηση της βιβλιογραφίας Ε. Σαμόλη

Σάββατο 22/6/2019

 • 9:00 – 11:00 Στατιστικές μέθοδοι μετα-ανάλυσης Γ. Τουλούμη
 • 11:00 - 11:30 Διάλειμμα καφέ
 • 11:30 - 12:30 Διερεύνηση Ετερογένειας Ε. Σαμόλη
 • 12:30 - 15:00 Πρακτική σε Η/Υ: Revman(Cochrane) Μπ. Χάιδιτς

Κυριακή 23/6/2019

 • 9:00 – 12:00 Umbrella meta-analyses Μπ. Χάιδιτς
 • 12:00 - 12:30 Διάλειμμα καφέ
 • 12:30 - 14:30 Πρακτική σε Η/Υ: Revman(Cochrane) Μπ. Χάιδιτς

Ομιλητές

Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Η Κλέα Κατσουγιάννη είναι μέλος ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ από το 1982 - Καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας από το 2006. Επίσης είναι Professor of Public Health στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το 2013. Διδάσκει Ιατρική Στατιστική στους φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής και είναι Πρόεδρος της ΕΔΕ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοστατιστική", στο οποίο διδάσκει Μεθοδολογία Ερευνας, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Μετα-ανάλυση. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην μελέτη των επιδράσεων περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, όπως η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οι καύσωνες, ο θόρυβος κλπ. Ήταν συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΑΡΗΕΑ, τα αποτελέσματα του οποίου χρησιμοποιήθηκαν στη θέσπιση ορίων για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και στη ανάπτυξη των οδηγών της Π.Ο.Υ. γαι την ποιότητα του αέρα. Ήταν και είναι μέλος σε πολλές διεθνείς επιτροπές για θέματα περιβάλλοντος (π.χ. της Ε.Ε. και της Π.Ο.Υ.). Έχει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές με περισσότερες από 20.000 αναφορές (h-index 73).
e-mail: kkatsouy@med.uoa.gr
Γιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια
Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Web-page
e-mail: gtouloum@med.uoa.gr
Εύη Σαμόλη, Επίκ. Καθηγήτρια

Η Εύη Σαμόλη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα MSc στην Κοινωνική Στατιστική από Πανεπιστήμιο του Southampton, UK. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στην Επιδημιολογία από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών το 2005. Συμμετέχει στη διδασκαλία Βιοστατιστικής σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, καθώς και σε σχετικά σεμινάρια / εργαστήρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την περιβαλλοντική επιδημιολογία, την βιοστατιστική και την επιδημιολογία του καρκίνου. Έχει δημοσιεύσει 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με πάνω από 4.400 ετεροαναφορές και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 47 διεθνή συνέδρια με διάφορες ανακοινώσεις.
Web-page
e-mail: esamoli@med.uoa.gr
Μπεττίνα Χάιδιτς, Αναπλ. Καθηγήτρια

Η Μπεττίνα Χάιδιτς είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Ιατρικής Στατιστικής του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αποφοίτησε από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα MSc στην Ιατρική Στατιστική από το London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. Εργάστηκε ως Βιοστατιστικός στο Center for Biostatistics in AIDS Research της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2003. Συμμετέχει στη διδασκαλία Ιατρικής Στατιστικής σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, καθώς και σε σχετικά σεμινάρια / εργαστήρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την επιδημιολογία, την ιατρική στατιστική και ειδικότερα στη μεθοδολογία των κλινικών δοκιμών και της μετα- ανάλυσης. Έχει δημοσιεύσει 93 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με πάνω από 2000 βιβλιογραφικές αναφορές. Είναι κριτής σε 8 επιστημονικά περιοδικά και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής ενός διεθνούς περιοδικού και του Cochrane Statistical Methods Group.
e-mail: haidich@auth.gr

Προηγούμενα Σεμινάρια

Φόρμα εγγραφής

Κατεβάστε την φόρμα εγγραφής για το σεμινάριο Ιουνίου 2019 εδώ σε αρχείο Word.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 7462086 και 210 7462205 και στο www.esmad.gr
Παρακαλούμε να σταλεί ηλεκτρονικά στο esmad@med.uoa.gr μέχρι 25/5/2019.
Για την αποδοχή της αίτησής σας θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. μέχρι 31/5/2019.

Γενικές Πληροφορίες

Ο Φορέας και οι Διδάσκοντες

 • Η Ιατρική Στατιστική, δηλαδή η στατιστική όπως εφαρμόζεται στις βιο-ιατρικές επιστήμες, είναι ένα από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων του Σεμιναρίου. Οι υπεύθυνες του Σεμιναρίου, Καθηγήτρια Κ. Κατσουγιάννη και Επ. Καθηγήτρια Ε. Σαμόλη, έχουν μακροχρόνια πείρα στην οργάνωση και διδασκαλία συναφών μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι ίδιες και οι άλλες διδάσκουσες σε αυτό το Σεμινάριο είναι υπεύθυνες για το μάθημα της Βιοστατιστικής στην Ιατρική Σχολή, στα Τμήματα Οδοντιατρικής και Βιολογίας καθώς και για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοστατιστική» του ΕΚΠΑ. Έχουν διδάξει Βιοστατιστική και μεθόδους μετα-ανάλυσης σε πολλά άλλα ΠΜΣ και μεταπτυχιακά επιμορφωτικά σεμινάρια. Επίσης όλες οι διδάσκουσες είναι υπεύθυνες ή συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχουν δημοσιεύσεις με μεγάλη διεθνή απήχηση

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

 • Το πρόγραμμα σεμιναρίων φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και στατιστικών/βιοστατιστικών σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, στατιστικής ανάλυσης και ερμηνείας αποτελεσμάτων. Τα Σεμινάρια θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη θεματολογία, που θα αφορά είτε σε εισαγωγικές γνώσεις σε θέματα Βιοστατιστικής είτε σε εξειδικευμένα σύγχρονα θέματα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε Σεμιναρίου είναι η εμπεριστατωμένη εφαρμογή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με κατανομή των θεωρητικών διαλέξεων και των πρακτικών εφαρμογών περίπου 50-50%. Οι διδασκόμενοι θα εκτελούν τις πρακτικές ασκήσεις με πραγματικά δεδομένα στο Εργαστήριο Η/Υ με την εποπτεία και βοήθεια των διδασκόντων.

 • Ενδεικτικά η θεματολογία των Σεμιναρίων που προγραμματίζονται για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη περιλαμβάνει:
  • Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών δεδομένων
  • Ερμηνεία, παρουσίαση και συγγραφή αποτελεσμάτων βιο-ιατρικών ερευνών
  • Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση και άλλα γραμμικά μοντέλα
  • Ανάλυση επιβίωσης
  • Μετα-ανάλυση
  • Χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην ιατρική έρευνα
  • Ανάλυση διαχρονικών δεδομένων με επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις
  • Χειρισμός ελλειπουσών τιμών σε βιοϊατρικά δεδομένα
  • Ανάλυση δεδομένων ανταγωνιστικών κινδύνων

Κόστος συμμετοχής

 • Το κόστος συμμετοχής είναι 250€ για ατομικές εγγραφές και 350€ για Εταιρείες. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και 3 διαλείμματα καφέ. Μετά από αποδοχή της αίτησης κατατίθεται το αντίτιμο στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο λογαριασμό της Τράπεζας ALPHA με αριθμό 802002001000227 / CRBAGRAA

Τόπος

 • Το Σεμινάριο θα γίνει στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια Η/Υ της Ιατρικής Σχολής.
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
 • Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 25. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

 • Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 7462086 και 210 7462205 και στο www.esmad.gr
 • Παρακαλούμε να σταλεί ηλεκτρονικά στο esmad@med.uoa.gr μέχρι 25/5/2019.
  Για την αποδοχή της αίτησής σας θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. μέχρι 31/5/2019.