Μετα-ανάλυση επιδημιολογικών μελετών με πρακτική εφαρμογή σε Η/Υ

 • Ημερομηνία: 3-5/06/2016
 • Τόπος: Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διάρκεια: 15 ώρες
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Εγγραφείτε τώρα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Παρασκευή 3/6/2016

 • 17:00 - 17:10 Χαιρετισμός. Κ.Κατσουγιάννη
 • 17:10 - 18:00 Εισαγωγή: Η σημασία της μετα- ανάλυσης. Κ. Κατσουγιάννη
 • 18:00 - 18:45 Διαμόρφωση πρωτοκόλλου, βιβλιογραφική αναζήτηση. Ε. Σαμόλη
 • 18:45 - 19:00 Διάλειμμα καφέ
 • 19:00 - 20:00 Αξιολόγηση μελετών και εξαγωγή δεδομένων. Ε. Σαμόλη
 • 20:00 - 21:00 Πρακτική εξάσκηση: αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Ε. Σαμόλη

Σάββατο 4/6/2016

 • 9:00 – 11:00 Στατιστικές μέθοδοι μετα-ανάλυσης Γ. Τουλούμη
 • 11:00 - 11:30 Διάλειμμα καφέ
 • 11:30 - 12:30 Διερεύνηση Ετερογένειας Ε. Σαμόλη
 • 12:30 - 15:00 Πρακτική σε Η/Υ: Revman (Cochrane) Μπ. Χάιδιτς

Κυριακή 5/6/2016

 • 09:00 - 12:00 Αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα –ανάλυσης προς δημοσίευση. Χ. Μπάμια
 • 12:00 - 12:30 Διάλειμμα καφέ
 • 12:30 - 14:30 Πρακτική σε Η/Υ: Revman (Cochrane) Μπ. Χάιδιτς

Ομιλητές

 • Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Γιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Χριστίνα Μπάμια, Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Εύη Σαμόλη, Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Μπεττίνα Χάιδιτς , Επ. Καθηγήτρια Υγιεινής και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Προηγούμενα Σεμινάρια

Φόρμα εγγραφής

Κατεβάστε την φόρμα εγγραφής για το σεμινάριο Ιουνίου 2016 εδώ σε αρχείο Word.

Παρακαλούμε να σταλεί ηλεκτρονικά στο esmad@med.uoa.gr μέχρι 6/5/2016.
Για την αποδοχή της αίτησης σας θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέχρι 13/5/2016.

Γενικές Πληροφορίες

Ο Φορέας και οι Διδάσκοντες

 • Η Ιατρική στατιστική, δηλαδή η στατιστική όπως εφαρμόζεται στις βιο-ιατρικές επιστήμες, είναι ένα από τα τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα του Φορέα οργάνωσης του Σεμιναρίου.
 • Η υπεύθυνη του Σεμιναρίου, Καθηγήτρια Κ. Κατσουγιάννη, έχει πείρα άνω των 30 ετών στην οργάνωση και διδασκαλία συναφών μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Η ίδια και οι άλλοι διδάσκοντες σε αυτό το Σεμινάριο είναι υπεύθυνοι για το μάθημα της Βιοστατιστικής στην Ιατρική Σχολή και στα Τμήματα Οδοντιατρικής και Βιολογίας καθώς και για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοστατιστική». Έχουν διδάξει επίσης σε πολλά άλλα ΠΜΣ και μεταπτυχιακά επιμορφωτικά σεμινάρια. Επίσης όλοι οι διδάσκοντες είναι υπεύθυνοι ή συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχουν δημοσιεύσεις με μεγάλη διεθνή απήχηση.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

 • Το πρόγραμμα σεμιναρίων φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και στατιστικών/βιοστατιστικών σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, στατιστικής ανάλυσης και ερμηνείας αποτελεσμάτων. Τα Σεμινάρια θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη θεματολογία, που θα αφορά είτε σε εισαγωγικές γνώσεις σε θέματα Βιοστατιστικής είτε σε εξειδικευμένα σύγχρονα θέματα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε Σεμιναρίου είναι η εμπεριστατωμένη εφαρμογή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με κατανομή των θεωρητικών διαλέξεων και των πρακτικών εφαρμογών περίπου 50-50%. Οι διδασκόμενοι θα εκτελούν τις πρακτικές ασκήσεις με πραγματικά δεδομένα στο Εργαστήριο Η/Υ με την εποπτεία και βοήθεια των διδασκόντων. Επιπλέον, υπάρχει χρόνος για εξάσκηση σε Η/Υ χωρίς επίβλεψη.

 • Ενδεικτικά η θεματολογία των Σεμιναρίων που προγραμματίζονται για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη περιλαμβάνει:
  Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών δεδομένων
  Ερμηνεία, παρουσίαση και συγγραφή αποτελεσμάτων βιο-ιατρικών ερευνών
  Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση και άλλα γραμμικά μοντέλα
  Ανάλυση επιβίωσης
  Μετα-ανάλυση
  Χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην ιατρική έρευνα
  Ανάλυση διαχρονικών δεδομένων με επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις
  Χειρισμός ελλειπουσών τιμών σε βιοϊατρικά δεδομένα
  Ανάλυση δεδομένων ανταγωνιστικών κινδύνων

Κόστος συμμετοχής

 • Το κόστος συμμετοχής είναι 250€ για ατομικές εγγραφές και 350€ για Εταιρείες. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, εργαστηριακή άσκηση με αναλογία 1 ηλεκτρονικού υπολογιστή ανά 2 συμμετέχοντες και 3 διαλείμματα καφέ. Μετά από αποδοχή της αίτησης κατατίθεται το αντίτιμο στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο λογαριασμό της Τράπεζας ALPHA με αριθμό 802002001000227 / CRBAGRAA.

Τόπος

 • Το Σεμινάριο θα γίνει στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια Η/Υ της Ιατρικής Σχολής.
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
 • Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 25. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

 • Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 7462086 και 210 7462205 και στο www.esmad.gr
 • Παρακαλούμε να σταλεί ηλεκτρονικά στο esmad@med.uoa.gr μέχρι 6/5/2016.
  Για την αποδοχή της αίτησης σας θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέχρι 13/5/2016.